Hračky pro prasata

Hračky pro prasata

příspěvek v: Bulvární kachny, Evropské kachny | 0

Směrnice ukládá členským státům, poskytnutí manipulativního materiálu pro prasata zavřená v kotcích a klecích. Důvodem je snaha předejití, aby si nekousala na malém prostoru ocas, což se často stává – zvířata někdy špatně snášejí nemožnost výběhu. Mezi doporučenými materiály směrnice uvádí: seno, slámu, dřevo, piliny, kompost apod.  O hračkách, které si většina lidí asi představí, nebyla vůbec řeč.